bufory


bufory
Duże piersi kobiece
Eng. A woman's large breasts

Słownik Polskiego slangu. . 2012.

Look at other dictionaries:

  • bufory — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n mos, blp, D. buforyrów, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} piersi kobiece {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wagonowy — «dotyczący wagonu, związany z wagonem; mieszczący się w wagonie» Bufory, osie wagonowe. Bar wagonowy. Dostawy wagonowe. ∆ Waga wagonowa «waga służąca do ważenia zawartości wagonu wraz z wagonem» ∆ Wczasy wagonowe «wczasy dla pracowników kolei i… …   Słownik języka polskiego